Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Drawsrywiol

£65 yr un

Beth yw Traws*Newid?

The project is underpinned by the United Nations Convention on the Rights of the Child and supports organisations to develop and strengthen trans-inclusive policy and practice, though information, guidance and training.

Ers 2014, mae Youth Cymru wedi cyflwyno Traws*Newid Cymru, prosiect arloesol sy’n cefnogi pobl ifanc traws a di-ddeuaidd i weithredu ar eu hoffterau, eu pryderon a’u dyheadau.

Mae pobl ifanc trawsrywiol wedi creu eu prosiectau ffilm a theatr eu hunain, wedi cyfarfod ag uwch benderfynwyr Llywodraeth Cymru, maent wedi cynghori’r cyfryngau ar gynrychiolaeth draws cadarnhaol a chyflwyno mewn cynadleddau a digwyddiadau cenedlaethol.

Mae’r prosiect yn cael ei seilio ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac mae’n cefnogi sefydliadau i ddatblygu a chryfhau polisi ac arferion trawsgynhwysol, er gwybodaeth, arweiniad a hyfforddiant.

Roedd y prosiect ar y rhestr fer yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (2016).

Manylion y Cwrs

Datblygwyd y cwrs fel rhan o’n prosiect Traws*Newid Cymru ac fe’i siapiwyd gan lleisiau a phrofiadau pobl ifanc traws a di-ddeuaidd yng Nghymru.

Bydd y cyfranogwyr yn:

  • Dod yn fwy hyderus wrth adnabod a defnyddio iaith briodol am ryw
  • Adnabod rhwystrau a’r gwahaniaethu a wynebu’r gan bobl drawsrywiol
  • Ennill sgiliau a gwybodaeth ymarferol i gefnogi pobl traws a dileu rhwystrau a gwahaniaethu
  • Archwilio Deddf Cydraddoldeb 2010 a gwarchodaeth gyfreithiol ar gyfer pobl drawsrywiol