HUMANEQUIN

Amdanom Humanequin

Mess Up The Mess and Youth Cymru yn cyflwyno

HUMANEQUIN

STIWDIO WESTON

20 – 24 Tachwedd 2018

Tri actor traws-rhywedd yn camu i’r llwyfan. Maen nhw eisiau i chi wrando. Pan fo gan bawb farn, gwrandewch ar y gwirionedd.

Dyma Humanequin, drama am rywedd, hunaniaeth a chael hyd i deulu yn y llefydd mwyaf annhebygol. Gyda’r cyfarwyddwr Jain Boon a’r ysgrifenwraig Kelly Jones, mae’r actorion wedi gweithio law yn llaw ag aelodau o TransForm Cymru a disgyblion o Ysgol Uwchradd Radyr er mwyn dyfeisio Humanequin. Drwy gyfnewid profiadau tebyg a phrofiadau personol, fe grëwyd perfformiad sy’n addysgu, yn herio ac yn pryfocio sgwrs ynglŷn â’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn berson traws yn 2018.

Digwyddiadau i ddod

Trawsnewid Y Sgwrs – Zine

Mae’r cyhoeddiad hwn yn rhan o brosiect gan Youth Cymru a Chwmni Theatr Mess Up the Mess a fu’n gweithio gyda phobl ifanc draws a disgyblion ysgol i greu ‘Humanequin’, sef drama am beth yw bod yn drawsryweddol.

Ry’n ni’n gwybod nad yw materion traws yn cael eu trafod mewn ysgolion yn aml, a bod hyn yn gallu cyfrannu at gamddealltwriaeth, a gwneud i bobl deimlo’n unig ac ynysig oherwydd pwy ydyn nhw.

Roedden ni am newid hyn.

Fe dreulion ni amser yn Ysgol Gyfun Radyr yng Nghaerdydd, yn gweithio gyda grŵp o actorion traws i ddyfeisio Humanequin ac yn archwilio gyda’r disgyblion sut y mae gan bawb yr hawl i deimlo eu bod yn perthyn, eu bod yn ddiogel, a’u bod yn gallu bod nhw eu hunain yn yr ysgol.

Cafodd y cwestiynau yn y cyhoeddiad hwn eu cyflwyno’n ddienw gan bobl ifanc. Cast Humanequin ac aelodau TrawsNewid Cymru sydd wedi darparu’r atebion.

Saesneg

Cymraeg

The young people who performed and spoke were incredible. They were articulate, mature and open to placing themselves ‘out there’ to educate others. Fantastic.

“Humanequin needs to go to every school!”

Fox Fisher co-founder of My Genderation

Beth mae trawsryweddol yn ei olygu?

Beth yw’r peth gorau am fod yn draws?

Efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddo…