Her Cymunedol – Arian am Oes

Arienir gan Lloyds Banking Group

Cymryd rhan yn Her y Gymuned

Oes gennych chi syniad gwych i ysbrydoli’ch cymuned?

A hoffech chi grant o £ 400 i ddod â’r syniad hwn yn fyw, gyda £ 200 ychwanegol tuag at amser a chefnogaeth y Gweithiwr Ieuenctid

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed, cofnodwch y Her Cymunedol Arian am Oes heddiw!

Beth fydd fy mhrosiect?

Unrhyw beth yr hoffech! Cyn belled â’ch bod yn cynnwys o leiaf ddau bwnc neu sgiliau a ddysgwyd yn y Dosbarth Meistr Arian, (os nad ydych wedi bod trwy’r Dosbarth Meistr Ariannol, anfonwch e-bost at wenna@youthcymru.org.uk am ragor o fanylion. Gallwch fod mor greadigol ag y dymunwch. eich gwybodaeth am reoli arian mewn ffordd hwyliog a chreadigol. Beth am ymgorffori’ch hoff hobïau a gweithgareddau i’ch prosiect? A yw hynny’n gerddoriaeth, chwaraeon neu ffasiwn, gallwch roi eich sgiliau rheoli arian i’r prawf wrth wneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau.

Beth yw’r targedau?

  • Mae angen i’ch prosiect gynnwys o leiaf ddau bwnc neu sgiliau a ddysgwyd yn y Dosbarth Meistr Arian
  • Dylai’r prosiect gyrraedd o leiaf 12 o bobl yn eich cymuned
  • Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno o fewn 3 mis i dderbyn y grant, gan dîm o 6-12 o bobl rhwng 16 a 25 oed

Ydych yn barod ar gyfer yr Her Gymunedol?

Am fwy o wybodaeth –  Gwefan Money for Life 

Cais YMA

Angen ysbrydoliaeth? Edrychwch ar rhain Prosiectau Her Cymunedol

Check out some previous Community Challenge Projcets

If you have not completed the Money Masterclasses, get in touch by e-mailing us at wenna@youthcymru.org.uk to find out more.

Fallai byddwch a diddordeb mewn…