Bod un ymddiriedolwr ifanc

Beth?

Dweud eich rhan a helpu siapio’r gwaith un o’r elusen ieuenctid blaenllaw yng Nghymru.

Pam?

  • Datblygu’r sgiliau newydd
  • Edrych yn grêt ar eich cv
  • Ti’n gallu gwneud newid positif
  • Gwneud penderfyniadau lefel uchel
  • Gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yn rhan o’r penderfyniadau

Faith

Mae’r oedran cyfartaledd ymddiriedolwr elusen yn 57. Gall ymddiriedolwr ifanc dod a syniadau a sgiliau newydd o bersbectif pobl ifanc.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddo…